Studia Śląskie tom 3 - okładka

Studia Śląskie tom 3

Spis treści

I. Artykuły

 • Karol Jonca, Problem budowy kanału Odra-Dunaj w latach 1870—1914. Studium historyczno-ekonomiczne. Przypisy.
 • Edward Szwed, Polski Uniwersytet Ludowy na Opolszczyźnie w okresie międzywojennym. Aneksy: I. Jerzy Lubos, II. Edward Szwed, III—VI. Oryginały dokumentów. Przypisy.
 • Joanna Jąderko-Ładomirska, Spór o kryteria przynależności narodowej ludności Opolszczyzny za rządów niemieckich. Aneks. Przypisy.
 • Agnieszka Nowak, Masakra artystów teatru katowickiego w Opolu w dniu 28 kwietnia 1929 r. w świetle dokumentów niemieckich. Aneksy: I—VII. Przypisy.
 • Franciszek Połomski, Spór o stosowanie hitlerowskiego ustawodawstwa sterylizacyjnego do Polaków na terenie Opolszczyzny.
 • Anna Olszewska-Ładykowa, Czas wolny od pracy robotnic fabrycznych na wsi opolskiej
 • Zygmunt Gostkowski, Charakterystyka materiałów bibliotecznych i problemy metodologiczne związane z ich wykorzystywaniem
 • Stanisława Barącz, Przemysł metalowy województwa opolskiego
 • Maria Kurowska, Eksploatacja kamienia twardego na Śląsku Opolskim
 • Bożena Błahut, Warunki ekonomiczne rozwoju warzywnictwa w województwie opolskim
 • Karol Błahut, Rozwój rzemiosła w województwie opolskim

II. Miscellanea i materiały

 • Klotylda Godzińska, Wspomnienia dyrektorki o polskim gimnazjum żeńskim w Raciborzu z siedzibą w Tarnowskich Górach (1934—1939)
 • Stanisław Nabzdyk, Z dziejów polskiej szkoły w powiecie prudnickim (1931—1949)
 • Franciszek Połomski, Aresztowania wrocławskiego Gestapo w czasie od października 1939 do lipca 1941 roku
Autorzy / Authors

Barącz Stanisława, Błahut Bożena, Błahut Karol, Godzińska Klotylda, Gostkowski Zygmunt, Jąderko-Ładomirska Joanna, Jonca Karol, Kurowska Maria, Nabzdyk Stanisław, Nowak Agnieszka, Olszewska-Ładykowa Anna, Połomski Franciszek, Szwed Edward

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

467