Studia Śląskie tom 4 - okładka

Studia Śląskie tom 4

Spis treści

  • Kazimierz Orzechowski, Walka o ziemię na Śląsku Opolskim w okresie rządów hitlerowskich (Ze studiów nad mniejszościową polityką władz Trzeciej Rzeszy)
  • Edmund Klein, Sprawy Polaków w wyborach komunalnych na Śląsku Opolskim w latach 1924 — 1933
  • Alfred Konieczny, Życie polskie we wsi Cisek, pow. Koźle w okresie międzywojennym
  • Seweryn Wysłouch, Maturzyści z województwa opolskiego w akcji rekrutacyjnej na wyższe uczelnie we Wrocławiu w latach 1957/58 i 1958/5
Autorzy / Authors

Klein Edmund, Konieczny Alfred, Orzechowski Kazimierz, Wysłouch Seweryn

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

332