Studia Śląskie tom 5 - okładka

Studia Śląskie tom 5

Spis treści

  • Edmund Klein, Wybory komunalne na Górnym Śląsku z 9 listopada 1919 r. a sprawa polska
  • Karol Jonca, Zburzenie miasta Wrocławia w 1945 r. w świetle nieznanych dokumentów
  • Alfred Konieczny, Ruch oporu w czasie oblężenia Wrocławia w 1945 roku
  • Stefania Mazurek, Liceum dla Dorosłych w Opolu w latach 1947—1950 (Doświadczenia z pracy dydaktycznej i wychowawczej)
  • Norbert Słopecki, Niektóre problemy z rozwoju sieci usług handlu detalicznego w powiecie strzeleckim
  • Kazimierz Żygulski, Społeczne poważanie zawodów na Opolszczyźnie
  • Streszczenia obcojęzyczne
Autorzy / Authors

Jonca Karol, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Mazurek Stefania, Słopecki Norbert, Żygulski Kazimierz

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

324