Studia Śląskie tom 19 - okładka

Studia Śląskie tom 19

Spis treści
I. Artykuły

 • Edmund Klein, Polityka polskich organizacji narodowych wobec rad robotników, chłopów i żołnierzy na Górnym Śląsku
 • Józef Kokot, Oktrojowany plebiscyt
 • Andrzej Brożek, Ziemie śląskie byłego pogranicza prusko-austriackiego w stosunkach polsko-niemiecko-czechosłowackich (1919—1922)
 • Wacław Ryżewski, Bitwa o opanowanie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w trzecim powstaniu śląskim
 • Krzysztof Brożek, Polska służba medyczna w plebiscycie górnośląskim

II. Miscellanea i materiały

 • Wiesław Lesiuk, Finansowe podłoże działalności górnośląskich rad robotniczych, żołnierskich, chłopskich i ludowych w latach 1918—1919
 • Andrzej Brożek, Niektóre fragmenty polskiej i francuskiej dokumentacji wojskowej na temat przebiegu drugiego powstania śląskiego
 • Józef Szafarczyk, Wypadki katowickie z sierpnia 1920 roku (wspomnienia)
 • Jan Bederski, Wspomnienia lekarza batalionu z III Powstania Śląskiego
 • Tadeusz Sokołowski, Przyczynek do działalności służby sanitarnej w III Powstaniu na Górnym Śląsku
 • Stanisław Materniak, Uwagi o organizacji i działalności komitetów pomocy dla ludności śląskiej w okresie powstań i plebiscytu w latach 1919—1921
 • Andělín Grobelný, Zdeňka Zapletalová, Prasa opawska i ostrawska wobec konfliktu polsko-niemieckiego w sprawie Górnego Śląska w latach 1919—1922
 • Otakár Kaňá, Niemcy ostrawscy w plebiscycie górnośląskim (na przykładzie memoriału Bruno Poltego z Morawskiej Ostrawy)
 • Franciszek Szymiczek, Materiały dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku w spuściżnie po Karolu Kożliku
 • Michał Lis, Uwagi w sprawie odczytywania wyników plebiscytu na Górnym Śląsku
 • Franciszek Biały, Z dziejów niemieckich korpusów ochotniczych 1920—1923
 • Karol Jonca, Pogląd śląskiego działacza ludowego Arkadiusza Bożka na wygaśnięcie konwencji genewskiej (w 1937 roku)
 • Zbigniew Lasak, Wykonanie konwencji genewskiej z 15 maja 1922 roku na Śląsku Opolskim w świetle trzech raportów konsula generalnego RP
Autorzy / Authors

Bederski Jan, Biały Franciszek, Brożek Andrzej, Brożek Krzysztof, Grobelný Andělín, Jonca Karol, Kaňá Otakár, Klein Edmund, Kokot Józef, Lasak Zbigniew, Lesiuk Wiesław, Lis Michał, Materniak Stanisław, Ryżewski Wacław, Sokołowski Tadeusz, Szafarczyk Józef, Szymiczek Franciszek, Zapletalová Zdeňka

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

468