Studia Śląskie tom 54 - okładka

Studia Śląskie tom 54

Spis treści

Artykuły

 • Jan Rajman, Ruchliwość przestrzenna oraz struktura społeczno-demograficzna mieszkańców parafii Krzanowice w XVIII i XIX w.
 • Krystian Heffner, Wiesław Lesiuk, Ekonomiczne i społeczne skutki podziału Górnego Śląska w 1922 r.
 • Wanda Musialik, Udział piłsudczyków i zetowców w kształtowaniu polskiej elity politycznej na Górnym Śląsku 1921—1926
 • Urszula Zagóra-Jonszta, Ekonomiczna rola państwa w opinii śląskich władz wojewódzkich (1922—1939)
 • Mirosław Dymarski, Ze studiów nad stanowiskiem polskiego państwa podziemnego wobec ziem postulowanych
 • Bogdan Cimała, Skutki pobytu Armii Czerwonej na wsiach Śląska Opolskiego
 • Ernst Steinicke, Jernej Zupančič, Słoweńcy w Karyntii — peryferyjna grupa narodowa?

Miscellanea i materiały

 • Irena Korbelářova, Rudolf Žáček, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w pruskośląskiej części diecezji olomunieckiej w latach siedemdziesiątych XVIII w.
 • Janusz Hochleitner, Pomniki z inskrypcjami jako wieloaspektowe źródło poznania historycznego na przykładzie śląskich „Nepomuków”
 • Heinz Kiefer, Zalecenia dla euroregionu Górny Śląsk
 • Wiesława Korzeniowska, Urzędowe czasopisma rejencji opolskiej bazą źródłową do dziejów komunikacji (przepisy drogowe)
 • Maria Śmiełowska, Literatura w kulturze śląskich społeczności lokalnych
 • Philipp Ther, Wypędzeni w Brandenburgii i na Śląsku Opolskim w latach 1945— 1952. Próba historycznego uporządkowania
Autorzy / Authors

Cimała Bogdan, Dymarski Mirosław, Heffner Krystian, Hochleitner Janusz, Kiefer Heinz, Korbelářova Irena, Korzeniowska Wiesława, Musialik Wanda, Philipp Ther, Rajman Jan, Śmiełowska Maria, Steinicke Ernst, Urszula Zagóra-Jonszta, Zupančič Jernej

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Krystian Heffner

Liczba stron / Number of pages

280