Studia Śląskie tom 53 - okładka

Studia Śląskie tom 53

Spis treści

Artykuły

 • Stanisława Sochacka, Słownik nazw geograficznych śląska — historyczno-etymologiczna synteza nazewnictwa śląskiego
 • Czesława Mykita-Glensk, Józef Chociszewski a Śląsk
 • Mirosław Cygański, Walka patriotów łużyckich o wyzwolenie i własną państwowość w latach 1945—1946 przy poparciu opinii publicznej Czechosłowacji i Polski
 • Bogdan Cimała, Stanisław Senft, Ludność rodzima na Śląsku Opolskim w polityce władz wojewódzkich w latach 1950—1956
 • Zuzanna Borcz, Przemiany dolnośląskich gospodarstw chłopskich w aspekcie przestrzennym (wybrane zagadnienia z projektu badawczego KBN)
 • Maria Śmiełowska, Instytucje kultury w nowym ustroju gminy. Województwo opolskie
 • Krzysztof Frysztacki, Problemy i dylematy samorządu lokalnego oraz regionalnego w międzynarodowej perspektywie porównawczej (szkice wprowadzające, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów brytyjskich i amerykańskich)
 • Stanisław Malarski, Kierunki i propozycje działań organizacyjno-gospodarczych zmierzających do zwalczania lokalnego bezrobocia
 • Milan Bufon, Etniczno-regionalny rozwój strefy przygranicznej na przykładzie mniejszości słoweńskiej we Włoszech

Miscellanea i materiały

 • Małgorzata Bąk, Ludność parafii katolickiej Kaczorów (pow. Świerzawa) w latach 1796—1870
 • Stanisław Pajączkowski, Spółdzielcza działalność Karola Miarki i jej wpływ na samorządność polskiej ludności Górnego Śląska
 • Maria Kalczyńska, Z dziejów drukarstwa polskiego na Górnym Śląsku. Warsztat typograficzny wydawnictwa prasowego „Gazeta Opolska” (1890-1923)
 • Jarosław Macała, Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku w świetle „Gościa Niedzielnego” 1945—1947
 • Robert Rauziński, Zagrożenia zdrowotne ludności Śląska Opolskiego szkodliwymi czynnikami środowiska pracy w latach 1985 i 1989—1993
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Postawy mieszkańców Śląska Opolskiego wobec samorządu lokalnego (na przykładzie wybranych gmin)
 • Brygida Solga, Ślady granicy państwowej we współczesnym krajobrazie kulturowym rejonu górnej Prosny
 • Joachim Glensk, Granica na Odrze i Nysie w opinii międzynarodowych elit (wybór cytatów w układzie chronologicznym)
Autorzy / Authors

Bąk Małgorzata, Borcz Zuzanna, Bufon Milan, Cimała Bogdan, Cygański Mirosław, Frysztacki Krzysztof, Glensk Joachim, Kalczyńska Maria, Macała Jarosław, Malarski Stanisław, Mykita-Glensk Czesława, Pajączkowski Stanisław, Rauziński Robert, Śmiełowska Maria, Sochacka Stanisława, Solga Brygida, Sołdra-Gwiżdż Teresa

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Krystian Heffner

Liczba stron / Number of pages

392