Studia śląskie 82 - okładka

Studia Śląskie tom 82

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści

Od redakcji

Studia

 • Zbigniew Bereszyński, Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego na przykładzie Śląska Opolskiego i sąsiednich terenów dolnośląskich w latach 1945–1950
 • Adam Dziurok, Duchowieństwo województwa katowickiego wobec akcji społeczno-politycznych władz komunistycznych w latach 50. XX wieku
  Adriana Dawid, Apogeum i kres stalinowskich obchodów Święta Pracy na Śląsku Opolskim (część 3)
 • Jiří Friedl, Ucieczki Polaków przez Czechosłowację na Zachód w latach 1945–1948
 • Krzysztof Tarka, Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wobec sytuacji w Polsce w latach 1947–1949
 • Marek Mazurkiewicz, Geneza ruchu ziomkowskiego w Niemczech Zachodnich (1947–1949) a źródła rewizjonizmu zachodnioniemieckiego

Miscellanea i materiały

 • Mariusz Patelski, Kontrola prasy oraz bibliotek przez urzędników Ministerstwa Informacji i Propagandy na przykładzie Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy w Opolu
 • Ksawery Jasiak, Amnestia na Śląsku Opolskim w 1947 r. jako jedna z metod rozpracowania i likwidacji podziemia niepodległościowego
 • Monika Choroś, Przemiany nazewnicze w latach 1945–1950 na przykładzie nazw miejscowości ziemi nyskiej
 • Anna Wzorek, Skąpani w ogniu – zapomniana „śląska” powieść Wojciecha Żukrowskiego

Przeglądy

 • Piotr Pałys, Instytut Śląski w Opolu w Programie Badawczym dla Ziem Zachodnich i Północnych w 2017 roku
 • Zbigniew Bereszyński [rec.]: Anna Pobóg-Lenartowicz, Od opola do Opola. Popularna historia miasta, Opole 2017
 • Grzegorz Strauchold [rec.]: O niewoli w 70 lat po wojnie. Studia i materiały, red. Violetta Rezler-Wasielewska, Opole 2017
 • Piotr Pałys [rec.]: Petr Kaleta, Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR, Praha 2017

In memoriam

 • Jan Goczoł (1934–2018) (Michał Lis)
 • Doktor habilitowany Stanisław Malarski (1931–2018) (Krystian Heffner)
Autorzy / Authors

Bereszyński Zbigniew, Choroś Monika, Dawid Adriana, Dziurok Adam, Friedl Jiří, Haas Agata, Heffner Krystian, Jasiak Ksawery, Lis Michał, Mazurkiewicz Marek, Patelski Mariusz, Pałys Piotr, Strauchold Grzegorz, Tarka Krzysztof, Wzorek Anna

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

269