Studia Śląskie tom 73 - okładka

Studia Śląskie tom 73

Ten tom udostępniamy online za darmo poniżej. Jeżeli jednak potrzebujesz wybranego artykułu w formie PDF, który da się zapisać na dysku, rozważ jego zakup u naszego partnera:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści

I Studia

 • Wojciech Szwed, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r.
 • Piotr Pałys, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa Administracja Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec wobec kwestii łużyckiej w latach 1945–1948
 • Ilona Copik, Gliwice i genius loci – fenomen miasta w literaturze

II Miscellanea i materiały

 • Bartłomiej Stawiarski, Akt erekcyjny kościoła ewangelickiego w Starościnie 2 X 1927 r.
 • Zbigniew Bereszyński, Marzec ’68 na Śląsku Opolskim – w cieniu studenckiego protestu
 • Marcin Sroka, Współpraca zagraniczna Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu
 • Danuta Król, Dawna granica polsko-niemiecka w świadomości mieszkańców gmin powiatu oleskiego i kłobuckiego

III Przeglądy

 • Michał Praski (rec.), Rodzina na Śląsku 1939 – 1945. Dezintegracja. Migracje. Codzienność, pod redakcją Adriany Dawid i Antoniego Maziarza, Opole-Warszawa 2012
 • Stanisława Sochacka (rec.), Ernst Eichler und Christian Zschieschang, Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße [Nazwy miejscowe Dolnych Łużyc na wschód od Nysy], Stuttgart-Leipzig 2011, 256 s. + 3 mapy
 • Łucja Jarczak (rec.), Monika Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej, Opole 2011, 155 s. + płyta CD

In memoriam

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Wojciech Wrzesiński (1934 – 2013)
 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Damian Jerzy Tomczyk (1942 – 2013)
Autorzy / Authors

Bereszyński Zbigniew, Copik Ilona, Jarczak Łucja, Król Danuta, Pałys Piotr, Praski Michał, Sochacka Stanisława, Sroka Marcin, Stawiarski Bartłomiej, Szwed Wojciech

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

203