Studia Śląskie tom 71 - okładka

Studia Śląskie tom 71

Ten tom udostępniamy online za darmo poniżej. Jeżeli jednak potrzebujesz wybranego artykułu w formie PDF, który da się zapisać na dysku, rozważ jego zakup u naszego partnera:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści:

Studia

 • Aleksander Kwiatek, O antynomii wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
 • Adam Dziuba, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
 • Piotr Pałys, Dyplomacja jugosłowiańska wobec polsko-czechosłowackich kontrowersji granicznych z lat 1945–1947.
 • Barbara Techmańska, Młodzi zbuntowani – młodzież Zagłębia Miedziowego przeciwko realiom stanu wojennego.

Miscellanea i materiały

 • Michał Jakubik, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1934–1939 w świetle „Polski Zbrojnej” i „Gazety Polskiej”.
 • Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Śląsk Opolski w polskiej literaturze pięknej okresu międzywojennego – przyczynek do pamięci kulturowej nowych (powojennych) mieszkańców regionu.
 • ks. Andrzej Hanich, Losy ludności na Śląsku Opolskim w czasie działań wojennych i po wejściu Armii Czerwonej w 1945 roku.
 • Zbigniew Bereszyński, Śląsk Opolski i przełom polityczny lat 1970–1971.

Przeglądy

 • Brygida Solga, Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym – założenia, cele i wstępne ustalenia projektu habilitacyjnego.
 • Jakub Balawajder, Kilka uwag o książce Mariusza Patelskiego poświęconej niezależnemu ruchowi studenckiemu w Opolu.
 • Ewa Golec, Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich” t. 61: 2002–t. 70: 2011.

Odeszli od nas

 • Monika Choroś, Profesor doktor habilitowany Ernst Eichler (1930–2012)
Autorzy / Authors

Balawajder Jakub, Bereszyński Zbigniew, Dawidejt-Jastrzębska Ewa, Dziuba Adam, Golec Ewa, Hanich Andrzej, Jakubik Michał, Jarczak Łucja, Kwiatek Aleksander, Monika Choroś, Pałys Piotr, Solga Brygida, Techmańska Barbara

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

323