Studia Śląskie tom 66 - okładka

Studia Śląskie tom 66

Spis treści
Artykuły

 • Mariusz Pawelec, Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.)
 • Joanna Banik, Renata Kobylarz, „…podeptali godność narodu niemieckiego”. Rassenschande w rejencji opolskiej (1939-1945)
 • Tomasz Panek, Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej
 • Joanna Hytrek-Hryciuk, „Nadejście Rosjan gwałtownie przerwało życie religijne naszej wspólnoty”. Kościół ewangelicki na Dolnym Śląsku wobec Armii Czerwonej i administracji polskiej w latach 1945-1947. Zarys problematyki
 • Adam Dziuba, „Komitet PZPR postara się Wam o pracę”. Redukcja kadr aparatu bezpieczeństwa województwa stalinogrodzkiego w 1955 roku
 • Jarosław Neja, „Wszelkie zmiany będą dokonywane w sposób zorganizowany” – kilka uwag o zwolnieniach w aparacie bezpieczeństwa w 1956 roku (przykład województwa katowickiego)
 • Rafał Riedel, Problem tożsamości w warunkach społeczeństw postnarodowych. Transkulturowość Górnego Śląska w dobie integracji europejskiej

Miscellanea i materiały

 • Marek P. Czapliński, Epidemia cholery w powiecie opolskim w 1831 roku (w świetle relacji fizyka powiatowego dr. Josepha Zedlera)
 • Wojciech Szwed, Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych do 1913 roku
 • Dariusz Janiszewski, Rola granicy polsko-niemieckiej w życiu mieszkańców powiatu lublinieckiego w latach trzydziestych XX wieku
 • Mirosław Leśniewski, Lotnisko wojskowe w Polskiej Nowej Wsi (1936-1945)
 • Zbigniew Bereszyński, Burzliwe dzieje opolskiego pomnika świętej Katarzyny
 • Joanna Krajewska-Majcher, Opolski oddział Związku Studentów Niemieckich w Polsce
 • Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Niektóre problemy demograficzne Wałbrzycha w świetle spisów powszechnych z lat 1988 i 2002
 • Elżbieta Nieroba. Na fali mody neoindustrialnej – nowe obszary wykorzystania dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska
 • Gabriela Pardubicka, „Świat, w którym da się powiedzieć «kocham»” – Pszów w myśleniu księdza Jerzego Szymika
Autorzy / Authors

Banik Joanna, Bereszyński Zbigniew, Czapliński Marek, Dziuba Adam, Hytrek-Hryciuk Joanna, Janiszewski Dariusz, Kobylarz Renata, Krajewska-Majcher Joanna, Leśniewski Mirosław, Neja Jarosław, Nieroba Elżbieta, Panek Tomasz, Pardubicka Gabriela, Pawelec Mariusz, Riedel Rafał, Szwed Wojciech, Wojtkowiak-Jakacka Małgorzata

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

272

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis