Studia Śląskie tom 65 - okładka

Studia Śląskie tom 65

Spis treści
Wokół szkolnictwa śląskiego

 • Joanna Łusek, Rozwój szkolnictwa ewangelickiego w Bytomiu (od XVI do pierwszej połow y XX w .)
 • Adam Kubacz, Dzieje szkolnictwa w Miechowicach
 • Edmund Pech, Narodowosocjalistyczna polityka oświatowa a mniejszości narodowe. Próba porównania położenia Serbolużyczan
 • Leokadia Drożdż, Szkolnictwo polskie na Zaolziu po 1989 r.

Miscellanea i materiały

 • Marcin Wieczorek, Uwagi nad znaczeniem średniowiecznych Żor w ramach księstwa raciborskiego
 • Irena Korbelářová, Rudolf Žáček, K daňové zátěži opolska-ratibořska v poslední čtvrtině 17. století [Podatkowe obciążenia księstwa opolsko-raciborskiego w ostatnim ćwierćwieczu XVII w.]
 • Joanna Nowosielska-Sobel, Wystawa „Praca i kultura na Górnym Śląsku” (Arbeit und Kultur in Oberschlesien) a Śląski Związek Ochrony Stron Ojczystych we Wrocławiu w 1919 r.
 • Wanda Musialik, Śląski Fundusz Gospodarczy. Międzywojenne starania o systemowe wspomaganie działalności gospodarczej w województwie śląskim
 • Jacek Piotrowski, Sanacja śląska wobec Czechosłowacji w latach 1926-1939 w świetle publikacji „Polski Zachodniej”
 • Krzysztof Faryna, Sytuacja Ubezpieczalni Społecznych w województwie śląskim w latach 1945-1946
 • Edmund Nowak, Śledztwa i procesy w sprawie przestępstw popełnionych w Obozie Pracy w Łambinowicach w latach 1945-1946 (część 3)
 • Adam Dziuba, Aleksander Drozdowski, Walka aparatu bezpieczeństwa ze zjawiskiem sabotażu przemysłowego w województwie śląskimn w 1949 r. (casus Marii Kandzi)
 • Aleksandra Paszkowska, Dzieje zwierzyńca i parku w Lipnie – szkic monograficzny
 • Mariusz Pawelec, Polskie badania nad Andreasem Gryphiusem (historia i współczesność)
Autorzy / Authors

Drozdowski Aleksander, Drożdż Leokadia, Dziuba Adam, Faryna Krzysztof, Korbelářova Irena, Kubacz Adam, Musialik Wanda, Nowak Edmund, Nowosielska-Sobel Joanna, Paszkowska Aleksandra, Pawelec Mariusz, Pech Edmund, Piotrowski Jacek, Wieczorek Marcin, Žáček Rudolf, Łusek Joanna

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

245

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis