Studia Śląskie tom 64 - okładka

Studia Śląskie tom 64

Spis treści
Śląsk Opolski w Polsce Ludowej

 • Wprowadzenie (Bernard Linek, Krzysztof Tarka)
 • Grzegorz Strauchold, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki
 • Stanisław Senft, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego
 • Łukasz Kamiński, Kilka uwag o badaniu rzeczywistości PRL na podstawie akt aparatu bezpieczeństwa
 • Adam Dziuba, Polskie podziemie polityczne i zbrojne na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950
 • Tomasz Kurpierz, Skazani na karę śmierci z terenu Śląska Opolskiego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w latach 1946-1950
 • Andrzej Hanich, Relacje państwo – Kościół katolicki w czasach Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956-1980) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego
 • Piotr Madajczyk, Postawy ludności śląskiej wobec PRL. Między emigracją a asymilacją
 • Bernard Linek, Działalność władz bezpieczeństwa na Śląsku Opolskim w latach pięćdziesiątych (na przykładzie powiatu strzeleckiego)
 • Jarosław Neja, Marzec 1968 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 • Damian Mielcarek, Wydarzenia na Śląsku Opolskim w okresie studenckich wystąpień w marcu 1968 r. w świetle materiałów archiwalnych i prasowych
 • Mariusz Patelski, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu (październik 1980-grudzień 1981 r.)

Miscellanea i materiały

 • Andrzej Szymański, Świątobliwa Eufemia (Ofka) raciborska – księżna i dominikanka
 • Joanna Krajewska, Młodzież mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim
 • Magdalena Ujma, „Nouvelles Ordinaires” wobec problemów związanych ze Śląskiem doby kontrreformacji w latach 1631-1648
 • Marek P. Czapliński, Zapobieganie epidemii cholery drobiu na Górnym Śląsku w latach 1897-1914
 • Wanda Musialik, Uchybienia w dysponowaniu środkami publicznymi w okresie I kadencji Sejmu Śląskiego (na przykładzie kredytów budowlanych)
 • Adam Ambros, Transport kolejowy na Śląsku Opolskim – jego rola i funkcje społeczne
Autorzy / Authors

Ambros Adam, Czapliński Marek, Dziuba Adam, Hanich Andrzej, Kamiński Łukasz, Krajewska Joanna, Kurpierz Tomasz, Linek Bernard, Madajczyk Piotr, Mielcarek Damian, Musialik Wanda, Neja Jarosław, Patelski Mariusz, Senft Stanisław, Strauchold Grzegorz, Szymański Andrzej, Tarka Krzysztof, Ujma Magdalena

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

305

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis