Studia Śląskie tom 63 - okładka

Studia Śląskie tom 63

Spis treści

 • Profesor Wiesław Tomasz Lesiuk (11 XII 1943-1 XI 2003)
 • Bibliografia prac profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Wiesława Lesiuka za lata 2001-2004 (Izabela Kuc)
 • Władysław Kwaśniewicz (1926-2004)

Artykuły

 • Petra Kunčíková, Německé politické strany v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou (Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I wojną światową)
 • Henryk Duda, Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rak Armii Czerwonej w 1945 r. – przyczynek do zagadnienia
 • Stanisław Senft, Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 r.
 • Robert Skobelski, Wpływ polskiego października 1956 r. na sytuację polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu w latach 1957-1959 (w świetle materiałów polskich)
 • Edmund Nowak, Śledztwa i procesy w sprawie przestępstw popełnionych w Obozie Pracy w Łambinowicach w latach 1945-1946 (Część 2)

Miscellanea i materiały

 • Irena Korbelářová, Několik poznámek k vývoji nižších územně správních celků (vikpild, krajů) v Homím Slezsku (Kilka uwag o rozwoju niższych urzędów stanowych na Górnym Śląsku)
 • Barbara Techmańska, „Żelazny książę” – Henryk V głogowsko-żagański
 • Małgorzata Szembor-Labiszak, Imiona gliwickich ewangelików w XIX w.
 • Piotr Pałys, Incydent raciborski z czerwca 1945 r. (geneza, przebieg, bezpośrednie następstwa)
 • Aleksander Drozdowski, Akcja „K” w województwie katowickim
 • Piotr Madajczyk, Opolskie środowisko akademickie na tle sytuacji regionu w 1968 r. (w świetle sprawozdań miejscowych Służby Bezpieczeństwa)
 • Gerard Kosmala, Pomniki wojenne w krajobrazie kulturowym województwa opolskiego – zróżnicowanie i konflikt (zarys problemu)
 • Ewa Skrabacz, Bezpieczeństwo obywateli jako cel działań opolskich organizacji pozarządowych w okresie transformacji
Autorzy / Authors

Drozdowski Aleksander, Duda Henryk, Korbelářova Irena, Kosmala Gerard, Kuc Izabela, Madajczyk Piotr, Nowak Edmund, Pałys Piotr, Petra Kunčíková, Senft Stanisław, Skobelski Robert, Skrabacz Ewa, Szembor-Labiszak Małgorzata, Techmańska Barbara

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

285