Studia Śląskie tom 62 - okładka

Studia Śląskie tom 62

Spis treści
Bibliotekarze i biblioteki śląskie

 • Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001), Michał Lis
 • Izabela Kuc , Ewa Wyglenda – bibliografia prac
 • Zdzisław Gębołyś, „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce
 • Wanda Matwiejczuk, Biblioteki w Opolu po 1945 r.
 • Kazimiera Maleczyńska, Z dziejów zawodu bibliotekarskiego na Górnym Śląsku w ostatnim półwieczu
 • Jan Kopiec, Materiały historyczne do dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych
 • Wolfgang Kessler, Księgozbiory śląskie w niemieckich bibliotekach.

Historia regionalna pogranicza polsko-niemieckiego – łączy czy dzieli?

 • Hans-Jürgen Bömelburg, Historia regionalna w dialogu polsko-niemieckim – granice, zagrożenia i szanse dla dwunarodowego podejścia
 • Matthias Weber, Główne koncepcje i skale wartości badań historycznych nad Śląskiem w Niemczech i w Polsce
 • Marek Czapliński, Historia regionalna pogranicza polsko-niemieckiego – łączy czy dzieli?
 • Eduard Mühle, Polityka historyczna i polska „myśl zachodnia” w województwie śląskim (1922-1939)
 • Grzegorz Strauchold, „Odzyskana” terra incognita. Wokół naukowych prób przybliżenia Polakom ziem zachodnich w latach 1939-1950

Studia i przyczynki

 • Maciej Borkowski, Stan badań nad historią Żydów w Opolu
 • Pia Nordblom, Mniejszość w mniejszości – Eduard Pant i jego koło
 • Renata Sołtysek, Budownictwo kościelne na Śląsku Opolskim w świetle wniosków kurii i decyzji władz wojewódzkich w czasach bp. Franciszka Jopa (1956-1976)
 • Piotr Pałys, Kwestia obecności ludności serbołużyckiej na terenie Dolnego Śląska w latach 1945-1948
 • Leokadia Drożdż, Szkolnictwo polskie na Zaolziu 1945-1989
Autorzy / Authors

Bömelburg Hans-Jürgen, Borkowski Maciej, Czapliński Marek, Drożdż Leokadia, Kessler Wolfgang, Kopiec Jan, Kuc Izabela, Lis Michał, Maleczyńska Kazimiera, Matthias Weber, Matwiejczuk Wanda, Mühle Eduard, Pałys Piotr, Pia Nordblom, Sołtysek Renata, Strauchold Grzegorz, Zdzisław Gębołyś

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

315

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis