Studia Śląskie tom 61 - okładka

Studia Śląskie tom 61

Spis treści
Artykuły

 • Włodzimierz Kaczorowski, Apteki kozielskie oraz ich właściciele, dzierżawcy, zarządzający i aptekarze w latach 1754-1945
 • Mirosław Cygański, Hitlerowska próba eksterminacji narodów słowiańskich w latach II wojny światowej
 • Bogdan Cimała, Migracje ludności powiatu chrzanowskiego na ziemie zachodnie i północne Polski po II wojnie światowej (1945-1947)
 • Jan Kęsik, Ziemia namysłowska – powojenne warunki startu (1945-1948)
 • Ryszard Kaczmarek, Akcja „Meteor” – penetracja śląskich elit politycznych przez aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1955
 • Edmund Nowak, Śledztwa i procesy dotyczące przestępstw popełnionych w Obozie Pracy w Łambinowicach w latach 1945-1946

Miscellanea i materiały

 • Katarzyna Maler, Zarys dziejów Głubczyc do roku 1742
 • Waldemar Wieja, Szkolnictwo w Złotym Stoku (Reichenstein) od XVI do połowy XX w.
 • Mariusz Migała, Uzdrowisko w Głuchołazach (Bad Ziegenhals) i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na Śląsku w XIX w.
 • Anna Tutaj, System wychowawczy i działalność pedagogiczna Prywatnego Liceum Sióstr Niepokalanek im. Marceliny Darowskiej w Wałbrzychu
 • Wanda Musialik, Sprawy sądowe śląskich posłów II Rzeczypospolitej
 • Matthias Lempart, Walka z Kościołem na Śląsku w okresie narodowego socjalizmu (na przykładzie wrocławskiego diecezjalnego duszpasterza młodzieży Gerharda Moschnera)
 • Danuta Kisielewicz, Memoriał Koła Ślązaków w Wielkiej Brytanii do Rządu RP w sprawie Śląska i przyszłym granic zachodnich Polski z 24 XI 1942 r.
 • Andrzej Rykała, Mariusz Kulesza, W kwestii skupisk ludności żydowskiej na Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej
 • Ewa Golec, Sabina Hofman, Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich” t. 41: 1983—t. 60: 2001
Autorzy / Authors

Cimała Bogdan, Cygański Mirosław, Golec Ewa, Hoffman Sabina, Kaczmarek Ryszard, Kaczorowski Włodzimierz, Kęsik Jan, Kisielewicz Danuta, Kulesza Mariusz, Maler Katarzyna, Matthias Lempart, Migała Mariusz, Musialik Wanda, Nowak Edmund, Rykała Andrzej, Tutaj Anna, Wieja Waldemar

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

284

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis