Studia Śląskie tom 60 - okładka

Studia Śląskie tom 60

Spis treści

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – w 35-lecie pracy naukowej, Stanisław Senft
 • Izabela Kuc, Bibliografia prac profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Wiesława Lesiuka za lata 1966-2001. Wybór
 • Barbara Techmańska, Jan II żagański – sojusznik króla husyty
 • Włodzimierz Kaczorowski, Opieka społeczna i zdrowotna w Prudniku w XV-XIX w.
 • Eckhard Grunewald, „Najbardziej niemiecki spośród poetów niemieckich”? Przystanki recepcji Eichendorffa na Górnym Śląsku i poza nim
 • Stanisława Sochacka, Uwarunkowania kulturowo-religijne nadawania imion w zgromadzeniach zakonnych (na przykładzie Śląska)
 • Janusz Adam Kujat, Rozważania nad typologią pieniądza zastępczego
 • Dan Gawrecki, Opava v letech 1918-1938 (Opawa w latach 1918-1938)
 • Wanda Musialik, Śląsk i Ślązacy w międzywojennych periodykach polskich księży pallotynów
 • Jerzy Marian Dyrda, Wojskowa Szkoła Muzyczna przy Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Katowicach w latach 1930-1939
 • Bernd Behning, Stanisław Senft, Die Problematik der ehemaligen volksdeutschen Wehrmachtsteilnehmer während und nach dem alliierten Feldzug in Italien im Lichte der Quellen (1944-1947) (Problem byłych volksdeutschów – żołnierzy Wehrmachtu podczas i po zakończeniu kampanii włoskiej w świetle źródeł, 1944-1947)
 • Rudolf Žáček, Těšínské Slezsko v československo-polských vztazích na přelomu let 1944-1945 ve světle československých diplomatických dokumentů (Śląsk Cieszyński w stosunkach czechosłowacko-polskich na przełomie lat 1944-1945 w świetle czechosłowackich dokumentów dyplomatycznych)
 • Michał Lis, Sprawozdania sytuacyjne starostów powiatowych (prezydentów miast) – jako źródło wiedzy o roku 1945 na Śląsku Opolskim
 • Edmund Nowak, Zwolnienia z obozów odosobnienia na Śląsku Opolskim (1945-1946)
 • Ryszard Techman, Marek Zawadka, Armia Radziecka na Odrze po II wojnie światowej
 • Zdeněk Jirásek, K vývoji průmyslu na Ostravsku v letech 1948-1955 (Z rozwoju przemysłu w rejonie ostrawskim w latach 1948-1955)
 • Robert Rauziński, Rola współczesnych migracji zagranicznych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju Polski
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Kwestia swobody zakupu ziemi w Polsce w prasie niemieckiej
Autorzy / Authors

Behning Bernd, Dyrda Jerzy Marian, Gawrecki Dan, Grunewald Eckhard, Jirásek Zdeněk, Kaczorowski Włodzimierz, Kuc Izabela, Kujat Janusz Adam, Lis Michał, Musialik Wanda, Nowak Edmund, Rauziński Robert, Ryszard Techman, Senft Stanisław, Sochacka Stanisława, Techmańska Barbara, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Žáček Rudolf, Zawadka Marek

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Wiesław Lesiuk

Liczba stron / Number of pages

352

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis