Studia Śląskie tom 56 - okładka

Studia Śląskie tom 56

Spis treści
Artykuły

 • Wanda Musialik, Sanacja na Śląsku wobec dwustronnych stosunków Polski i Niemiec
 • Mirosław Cygański, Łużyce w polityce Polski, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i Jugosławii w latach 1946-1948
 • Bogdan Cimała, Stalinizacja Polski i jej skutki na Śląsku Opolskim
 • Jan Rajman, Ocena poziomu zurbanizowania województwa opolskiego w świetle wybranych mierników
 • Walter Sperling, Geographische Namen, politisch instrumentalisiert. Das Beispiel Schlesien. (Polityczne wykorzystanie nazw geograficznych na przykładzie Śląska)

Miscellanea i materiały

 • Maciej Borkowski, Wybitni Żydzi opolscy w latach 1812-1938. Próba ukazania elity społeczności żydowskiej Opola
 • Stanisław Czaja, Powstanie i rozwój Świebodzic od czasów najwcześniejszych do w spółczesności. Wprowadzenie do badań nad historią miasta
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Ilustracje w śląskim piśmiennictwie popularnym
 • Janusz Adam Kujat, Stałowartościowy pieniądz zastępczy na Śląsku w 1923 roku
 • Tomasz Falęcki, Niemieccy politycy i opinia publiczna wobec Wojciecha Korfantego (1922-1926)
 • Piotr Madajczyk, Memoriał biskupa Stanisława Adamskiego z 8 stycznia 1947 r. w sprawie wysiedlenia niektórych obywateli polskich do Niemiec
 • Krzysztof Zuba, Ruch Obywatelski Śląska Opolskiego (wrzesień 1989 – październik 1991). Cele, organizacja, formy działania
 • Zofia Hasińska, Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania bezrobocia w polsko-czeskiej strefie przygranicznej na terenie województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego
 • Anna Pawlikowska-Piechotka, Uzdrowiska dolnośląskie – szanse rehabilitacji i problemy rozwoju
 • Stanisław Gawlik, Teodor Musioł, humanista śląski XX wieku
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Proces migracji powrotnych na Śląsk z punktu widzenia socjologii. Rozważania na podstawie badań empirycznych
 • Gabriela Sokolová, Interetnické vztahy v narodnostně smíšených oblastech ČR – na přikladu Těšinska. (Informace o grantovém úkolu Slezského Ústavu SZM v Opavě) (Stosunki interetniczne na mieszanych narodowościowo obszarach Republiki Czeskiej – na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. [Informacja o zadaniu grantowym Instytutu Śląskiego SZM w Opavie])
Autorzy / Authors

Borkowski Maciej, Cimała Bogdan, Cygański Mirosław, Czaja Stanisław, Falęcki Tomasz, Gawlik Stanisław, Hasińska Zofia, Kossakowska-Jarosz Krystyna, Kujat Janusz Adam, Madajczyk Piotr, Musialik Wanda, Pawlikowska-Piechotka Anna, Rajman Jan, Sokolová Gabriela, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Sperling Walter, Zuba Krzysztof

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Wiesław Lesiuk

Liczba stron / Number of pages

378