Studia Śląskie tom 41 - okładka

Studia Śląskie tom 41

Spis treści

I. Artykuły

 • Jolanta Kwiatek, Problemy narodowościowe w górnośląskiej szkole ludowej na przełomie XIX i XX w.
 • Stanisława Sochacka, Ślady kontaktów Jana Bystronia z Łużycami
 • Franciszek Hawranek, Polityka niemieckiego imperializmu wobec Górnego Śląska w latach 1918— 1939
 • Wiesław Lesiuk, Z badań nad systemem organizacyjnym niemieckiego i polskiego ruchu socjaldemokratycznego w rejencji opolskiej 1922—1939
 • Karol Jonca, Kościół katolicki na $ląsku wobec problemu oznakowania niemieckich Żydów (1941 r.)
 • Bogdan Cimała, Rola węgla w eksporcie Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej
 • Zbigniew Kowalski, Powstanie i rozwój organizacji młodzieżowych na Śląsku Opolskim (1945—1948)
 • Czesław Nowiński, Odbudowa zabudowań pofolwarcznych na Dolnym Śląsku w latach 1945—1949
 • Stanisław Gawlik, Rozwój i rola szkolnictwa zawodowego na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej

II. Miscellanea i materiały

 • Wiesław Drobek, Krystian Heffner, Zmiany rozkładu wielkości miast Nadodrza(XIX—XX w.)
 • Bronisława Spyra, Wspomnienia powstańca śląskiego Ludwika Pisarka
 • Piotr Świerc, Ogólne polskie zjazdy śpiewacze na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym (1928—1938)
 • Edward Józef Kuś , Czasopisma studentów wrocławskich w latach 1945—1958
 • Ewa Wyglenda, Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich” t. 31: 1977 — t. 40: 1982
Autorzy / Authors

Cimała Bogdan, Drobek Wiesław, Gawlik Stanisław, Hawranek Franciszek, Heffner Krystian, Jonca Karol, Kowalski Zbigniew, Kuś Edward Józef, Kwiatek Jolanta, Lesiuk Wiesław, Nowiński Czesław, Sochacka Stanisława, Spyra Bronisława, Świerc Piotr, Wyglenda Ewa

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

408