Studia Śląskie tom 40 - okładka

Studia Śląskie tom 40

Spis treści

I. Artykuły

  • Stanisław Gruszecki, Eksploatacja Odry w warunkach gospodarki niemieckiej
  • Alfred Konieczny, Kobiety w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen w latach 1944—1945
  • Damian Tomczyk, Bitwa o przyczółek odrzański w rejonie Żelaznej (22—31 I 1945 r.)
  • Czesław Nowiński, Odbudowa zagród wiejskich na Dolnym Śląsku w latach 1945—1949
  • Stanisław Pajączkowski, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego na Dolnym Śląsku w latach 1945—1948
  • Maria Grygierczyk, Inżynierowie w gospodarce uspołecznionej województwa opolskiego
  • Robert Rauziński, Z badań nad migracjami zewnętrznymi ludności Śląska Opolskiego w latach 1950—1980

II. Miscellanea i materiały

  • Hanna Górecka, Alicja Janeczko, Ruch naturalny ludności parafii Sławięcice w latach 1804—1870
  • Bogdan Cimała, Antoni Steuer, Ruch sportowy na Górnym Śląsku w latach 1918—1922
  • Ryszard Hajduk, Problem Polaków byłych żołnierzy armii niemieckiej na posiedzeniach Komisji Wojskowej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie
Autorzy / Authors

Cimała Bogdan, Górecka Hanna, Gruszecki Stanisław, Grygierczyk Maria, Hajduk Ryszard, Janeczko Alicja, Konieczny Alfred, Nowiński Czesław, Pajączkowski Stanisław, Rauziński Robert, Steuer Antoni, Tomczyk Damian

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

412