Studia Śląskie tom 39 - okładka

Studia Śląskie tom 39

Spis treści

I. Artykuły

  • Mirosław Cygański, Niemieckie mieszczańskie partie polityczne na Górnym Śląsku wobec polskiego ruchu narodowego w latach powstań śląskich i plebiscytu 1919— 1921
  • Stanisław Gawlik, Problemy polskiej oświaty na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu
  • Joachim Glensk, Polska i niemiecka prasa plebiscytowa i powstańcza na Śląsku
  • Kazimierz Feleszko, Słoweńskie wspomnienia o Śląsku
  • Dorota Simonides, Rodzimy folklor a polska świadomość narodowa na Śląsku
  • Teresa Smolińska, Nosiciele folkloru na Śląsku w XIX wieku na przykładzie badań Lucjana Malinowskiego
  • Bogdan Cimała, Miejsce województwa śląskiego w polskiej wymianie handlowej ze Związkiem Radzieckim w latach 1926—1939
  • Robert Rauziński, Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji demograficznej regionów kraju a problemy polityki społecznej

II. Miscellanea i materiały

  • Marek Górny, Z badań nad ludnością górnośląskiej parafii Radzionków w latach 1851—1870
  • Zyta Zarzycka, Uwagi o zbrodniach niemieckiego Selbstschutzu w III powstaniu śląskim. Z materiałów Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy
Autorzy / Authors

Cimała Bogdan, Cygański Mirosław, Feleszko Kazimierz, Gawlik Stanisław, Glensk Joachim, Górny Marek, Rauziński Robert, Simonides Dorota, Smolińska Teresa, Zarzycka Zyta

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

317