Studia Śląskie tom 38 - okładka

Studia Śląskie tom 38

Spis treści

I. Artykuły

 • Edmund Klein, O polską władzę na Górnym Śląsku 1918—1922. Ogólne założenia polskiego samorządu narodowego w Prusach
 • Jan Przewłocki, Miejsce powstań śląskich w europejskich wydarzeniach politycznych lat 1919—1921
 • Bolesław Reiner, Kler katolicki na Górnym Śląsku w latach przełomu 1919—1921
 • Ryszard Bender, Echo powstań śląskich w Lubelskiem
 • Marek Maciejewski, Gliwice w okresie władzy Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku (1920—1922)
 • Lech Zarzycki, Okoliczności napadu na hotel Lomnitz w Bytomiu według francuskiej dokumentacji wojskowej
 • Jan Łączewski, Mieczysław Chmielewski — działacz ruchu niepodległościowego, powstaniec śląski
 • Czesława Mykita-Glensk, Działalność teatralna zespołów śpiewaczych Górnego Śląska w okresie powstań i plebiscytu
 • Karol Jonca, Powstańcy śląscy przed Sądem Rzeszy (1924—1925)
 • Alfred Konieczny, Przejście wymiaru sprawiedliwości na Polskę i Niemcy po podziale górnośląskiego obszaru plebiscytowego
 • Bogdan Cybulski, Opieka władz polskich nad uchodźcami śląskimi w województwie śląskim
 • Kazimierz Popiołek, Historiografia polska wobec kwestii powstań śląskich

II. Miscellanea i materiały

 • Mieczysław Wrzosek, Pociągi pancerne Grupy „Północ” w III powstaniu śląskim — w świetle relacji porucznika Jana Horsta
 • Ludwik Ręgorowicz, „Powstaniec” — organ prasowy Grupy „Wschód” i Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych w czasie trzeciego powstania śląskiego (geneza, organizacja, rozwój i znaczenie pisma)
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, O udziale Uniwersytetu Jagiellońskiego w akcji pomocy na rzecz Górnego Śląska w okresie powstań i plebiscytu
 • Franciszek Szymiczek, Działacze plebiscytowi i powstańcy śląscy w Polskim słowniku biograficznym oraz Śląskim słowniku biograficznym
Autorzy / Authors

Bender Ryszard, Cybulski Bogdan, Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Jonca Karol, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Ludwik Ręgorowicz, Maciejewski Marek, Mykita-Glensk Czesława, Popiołek Kazimierz, Przewłocki Jan, Reiner Bolesław, Szymiczek Franciszek, Wrzosek Mieczysław, Zarzycki Lech, Łączewski Jan

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

465

Font Resize
Kontrast