Studia Śląskie tom 36 - okładka

Studia Śląskie tom 36

Spis treści

 • Edmund Jan Osmańczyk, Początek wychowania dla pokoju
 • Ludwik Bandura, Adaptacja do zawodu nauczycielskiego
 • Henryk Borek, Osadnictwo ziemi lublinieckiej w świetle nazw miejscowych
 • Władysław Dziewulski, Dzieje Namysłowa do połowy XIV w.
 • Stanisław Gawlik, Nauczyciele niekwalilikowani w szkolnictwie podstawowym Śląska Opolskiego w okresie powojennym
 • Władysław Jacher, Manfred Kutyma, Społeczno-kulturowe aspekty modernizacji oświaty. Wnioski i refleksje z badań nad wzorami społeczno-kulturowymi
 • Karol Jonca, Relacje francuskich i bawarskich dowódców o potyczce pod Strugą-Szczawienkiem (15 maja 1807 r.)
 • Alfred Konieczny, Stan badań nad numeracją więźniów w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen
 • Stanisław Krawcewicz, Uwagi o nauczycielach nauczycieli w perspektywie kształcenia ustawicznego
 • Grażyna Kwiatkowska, Szkolnictwo rolnicze Śląska Opolskiego w pierwszych latach powojennych (1945—1949)
 • Augustyn Leśnik, Z badań nad sytuacją opolskich weteranów pracy pedagogicznej
 • Stanisław Łukowski, Szkoła i nauczyciele na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej
 • Wiesław Malicki, Kierunek ukończonych studiów a praca zawodowa nauczycieli (w świetle badań nad absolwentami WSP w Opolu)
 • Tadeusz Wacław Nowacki, Kwalifikacje — podstawowe pojęcie pedagogiki pracy
 • Wincenty Okoń, Szkoła jako przedmiot badań porównawczych
 • Kazimierz Orzechowski, Obrady i uchwały ogólnośląskich zastępczych zgromadzeń stanowych
 • Robert Rauziński, Rozwój demograficzny na Śląsku Opolskim w latach 1980—2000 a dynamika i struktura kształcenia i zatrudnienia kadr kwalifikowanych
 • Bolesław Reiner, Z dziejów walki o świeckość szkoły w Polsce w latach 1918—1921
 • Stanisław Rospond, Nieznane polonica śląskie z XV w.
 • Henryk Tomiczek, Spółdzielczość uczniowska w Rybnickim Okręgu Węglowym do 1939 r.
 • Tadeusz Wiloch, Uwagi o jakości kształcenia i wychowania w szkolnictwie polskim
Autorzy / Authors

Borek Henryk, Dziewulski Władysław, Gawlik Stanisław, Jacher Władysław, Jonca Karol, Konieczny Alfred, Krawcewicz Stanisław, Kutyma Manfred, Kwiatkowska Grażyna, Leśnik Augustyn, Ludwik Bandura, Malicki Wiesław, Nowacki Tadeusz Wacław, Orzechowski Kazimierz, Osmańczyk Edmund Jan, Rauziński Robert, Reiner Bolesław, Stanisław Rospond, Tomiczek Henryk, Wiloch Tadeusz, Wincenty Okoń, Łukowski Stanisław

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

394

Font Resize
Kontrast