Studia Śląskie tom 34 - okładka

Studia Śląskie tom 34

Spis treści

 • Jan Wosch, Terytorialny rozwój własności ziemskiej zakonu jezuitów na Śląsku od XVI do XVIII w.
 • Bogusław Kaczmarski, Okręgi rzemieślnicze Śląska w końcu XVIII w.
 • Jolanta Kwiatek, Obowiązek szkolny na Górnym Śląsku w latach 1763—1918
 • Joachim Glensk, Nakłady prasy polskiej na Śląsku (1789—1939)
 • Leszek Wiatrowski, Rozwarstwienie chłopów na Śląsku w latach 1882—1907
 • Mieczysław Pater, Nauka języka polskiego w gimnazjach wrocławskich w latach 1840—1912
 • Romuald Gelles, Położenie materialne ludności Wrocławia w latach I wojny światowej
 • Jan Łączewski, Mniejszość polska na Śląsku Opolskim w latach 1922—1939 w polityce Michała Grażyńskiego
 • Karol Fiedor, Niektóre aspekty polityki Josefa Wagnera wobec Śląska(1934—1941)
 • Alfred Konieczny, Nie znane wytyczne w sprawie stosowania ustawy o zabezpieczeniu granic Rzeszy z lat 1937—1938
 • Stefan Czech, Organizacja i działalność Związku Samopomocy Chłopskiej na Śląsku Opolskim (1945—1956)
 • Robert Rauziński, Zastosowanie metody taksonomicznej do oceny społeczno-gospodarczego rozwoju województwa opolskiego w latach 1971— 1975
Autorzy / Authors

Czech Stefan, Fiedor Karol, Glensk Joachim, Kaczmarski Bogusław, Konieczny Alfred, Kwiatek Jolanta, Pater Mieczysław, Rauziński Robert, Romuald Gelles, Wiatrowski Leszek, Wosch Jan, Łączewski Jan

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

391

Font Resize
Kontrast