Studia Śląskie tom 33 - okładka

Studia Śląskie tom 33

Spis treści
I. Artykuły

 • Andrzej Kudłaszyk, Problemy społeczne Śląska w poglądach Stanisława Stojałowskiego na przełomie XIX i XX w
 • Edmund Klein, Śląskie koncepcje separatystyczne (listopad 1918—kwiecień 1919)
 • Kazimierz Popiołek, Przyczynek do udziału polskiej młodzieży akademickiej w walce o Śląsk w roku 1920
 • Franciszek Hawranek, Wybory do parlamentu Rzeszy w 1924 r. w prowincji górnośląskiej
 • Stanisław Senft, Badania nad historią gospodarczą województwa opolskiego w Polsce Ludowej (wybrane zagadnienia)
 • Stanisław Pajączkowski, Udział Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w przemianach kulturalno-oświatowych Dolnego Śląska

II. Miscellanea i materiały

 • Franciszek Szymiczek, Ludwik Brożek (1907—1976)
 • Ryszard Miążek, Franciszek Chrószcz (1846—1906)
 • Franciszek Szymiczek, Górnośląskie czasopismo „Dobro Ludu” w latach 1931—1934
 • Bogdan Cybulski, Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego (1918—1920)
 • Andrzej Mikołajew, Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej dla Śląska w Bytomiu (3 I 1919—19 V 1919)
 • Leonard Smołka, Śląsk w polskiej myśli politycznej (1922—1939). Uwagi i postulaty badawcze
 • Franciszek Biały, Organizacja „Consul” na Śląsku
 • Krystian Jasik, Propaganda przywódców NSDAP na Śląsku w 1932 r.
 • Karol Jonca, Egzekucje czechosłowackich skazańców we Wrocławiu (1940—1945)
 • Alfred Konieczny, Jeszcze o patriotach czeskich w więzieniach wrocławskich w latach II wojny światowej
 • Adam Basak, Szef wrocławskiej kripo o realizacji „Sagan Befehl”
 • Joachim Glensk, Ważniejsze daty z dziejów powojennej prasy Śląska Opolskiego
Autorzy / Authors

Basak Adam, Biały Franciszek, Cybulski Bogdan, Glensk Joachim, Hawranek Franciszek, Jasik Krystian, Jonca Karol, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Kudłaszyk Andrzej, Miążek Ryszard, Mikołajew Andrzej, Pajączkowski Stanisław, Popiołek Kazimierz, Senft Stanisław, Smołka Leonard, Szymiczek Franciszek

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

442

Font Resize
Kontrast