Studia Śląskie tom 32 - okładka

Studia Śląskie tom 32

Spis treści

 • Edmund Jan Osmańczyk, Nasi zachodni sąsiedzi
 • Antoni Wrzosek, Przyczynek do genezy „Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych” (Ze wspomnień z lat 1939— 1947)
 • Henryk Borek, Badania nad hydronimią Odry
 • Józef Byczkowski, Niektóre aspekty problemu mniejszości narodowych w polityce republiki weimarskiej
 • Władysław Dziewulski, Polski ruch narodowy w Siołkowicach Starych i Nowych na przełomie XIX i XX wieku
 • Adam Galos, Zabór pruski a północny Szlezwik (Z problematyki polityki narodowościowej II Rzeszy)
 • Franciszek Hawranek, Oderwanie się PPS zaboru pruskiego od SPD w 1901 roku
 • Władysław Jacher, Manfred Kutyma, Odra w świadomości mieszkańców Nadodrza
 • Karol Jonca, Realizacja dekretu „Noc i mgła” na Śląsku (1943—1945)
 • Jan Kantyka, Współczesny kształt patriotyzmu i internacjonalizmu
 • Edmund Klein, Karl Otfrid Foerster — wrocławski lekarz Włodzimierza Lenina
 • Alfred Konieczny, Przygotowania władz hitlerowskich do ewakuacji Górnego Śląska w końcowej fazie II wojny światowej
 • Alojzy Melich, Problematyka zysku w teorii podziału we współczesnym kapitalizmie
 • Kazimierz Orzechowski, Monarszy komisarze na ogólnośląskich zgromadzeniach stanowych
 • Mieczysław Pater, „Gazeta Górnośląska” w świetle korespondencji Franciszka Przyniczyńskiego z biskupem wrocławskim Henrykiem Forsterem (1879—1881)
 • Franciszek Połomski, Ograniczenia w zawieraniu małżeństw Niemców z cudzoziemcami w czasie II wojny światowej
 • Jan Rajman, Miejsce małych miast w systemie osadniczym województwa opolskiego
 • Robert Rauziński, Deformacje w strukturze demograficznej ludności wiejskiej i rolniczej w uprzemysłowionych rejonach województwa opolskiego
 • Bolesław Reiner, Sytuacja Kościoła Starokatolickiego w województwie śląskim w latach 1922—1938 (Z badań nad mniejszościami wyznaniowymi)
 • Stanisław Rospond, Kultura języka ojczystego na Śląsku
 • Dorota Simonides, Przekaz folklorystyczny i jego znaczenie społeczne
Autorzy / Authors

Borek Henryk, Byczkowski Józef, Dziewulski Władysław, Galos Adam, Hawranek Franciszek, Jacher Władysław, Jonca Karol, Kantyka Jan, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Kutyma Manfred, Melich Alojzy, Orzechowski Kazimierz, Osmańczyk Edmund Jan, Pater Mieczysław, Połomski Franciszek, Rajman Jan, Rauziński Robert, Reiner Bolesław, Simonides Dorota, Stanisław Rospond, Wrzosek Antoni

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

436

Font Resize
Kontrast