Studia Śląskie tom 28 - okładka

Studia Śląskie tom 28

Spis treści

I. Artykuły

 • Aleksander Nyrek, Organizacja administracji i pracy w lasach górnośląskich od X do połowy XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu pańszczyźniano-folwarcznego
 • Romuald Gelles, Gospodarka Wrocławia w latach I wojny światowej
 • Mirosław Cygański, Niemieckie organizacje pacyfistyczne i ich aktywność na Górnym Śląsku w latach 1926—1932
 • Anna Wolff-Powęska, Teoria niemieckiej ziemi kulturowej (Kulturboden) i narodowej (Volksboden) w służbie ekspansjonistycznej polityki Niemiec
 • Zygmunt Szuszkiewicz, Instytut Wschodniej Europy we Wrocławiu w latach 1940—1945
 • Stanisław Łukowski, Hitlerowskie obozy na Opolszczyźnie
 • Seweryn Molenda, Przemysł ziemi raciborskiej w Polsce Ludowej (1945—1971)
 • Roma Łobos, Eksport Fabryki Obrabiarek „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej w latach 1947—1970
 • Teresa Smolińska, Tradycja ludowa dotycząca miasta Opola

II. Miscellanea i materiały

 • Herman Głowacki, Nieznana korespondencja Józefa Lompy
 • Barbara Kałamarz, Karol Myśliwiec
 • Alfons Mrowiec, Zginęli w Dachau

Bibliografia

 • Ewa Wyglenda, Przegląd polskich badań z lat 1969—1974 nad okresem plebiscytu i powstań śląskich
 • Ewa Wyglenda, Bibliografia prac Władysława Dziewulskiego
Autorzy / Authors

Cygański Mirosław, Głowacki Herman, Kałamar Barbara, Molenda Seweryn, Mrowiec Alfons, Nyrek Aleksander, Roma Łobos, Romuald Gelles, Smolińska Teresa, Szuszkiewicz Zygmunt, Wolff-Powęska Anna, Wyglenda Ewa, Łukowski Stanisław

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

473

Font Resize
Kontrast