Studia Śląskie tom 75 - okładka

Studia Śląskie tom 75

Ten tom udostępniamy online za darmo poniżej. Jeżeli jednak potrzebujesz wybranego artykułu w formie PDF, który da się zapisać na dysku, rozważ jego zakup u naszego partnera:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści
Od redakcji

Studia

 • Maria Pazder, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka
 • Aleksander Kwiatek, Zachód porwany Milana Kundery a polska myśl europejska w przełomowej dekadzie lat osiemdziesiątych XX wieku
 • Ewa Dawidejt–Drobek, Wiesław Drobek, Analiza i próba podsumowania 17 lat działalności Euroregionu Pradziad w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Krystian Heffner, Brygida Solga, Ewolucja procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim kontekście europejskim. Identyfikacja głównych tendencji na tle przemian demograficznych
 • Anna Krasnodębska, Zagraniczna migracja zarobkowa kobiet z Opolszczyzny i jej społeczne skutki
 • Teresa Sołdra–Gwiżdż, Kształcenie ustawiczne w regionie opolskim w kontekście regionalnego rynku pracy (rozważania na podstawie wyników badań empirycznych)

Miscellanea i materiały

 • Zbigniew Bereszyński, Jan Wyglenda i jego rodzina wśród meandrów historii politycznej Górnego Śląska XX wieku
 • Sabina Kubiciel–Lodzińska, Zagraniczni studenci na uczelniach województwa opolskiego. Przyczyny napływu, warunki pobytu i perspektywy na przyszłość – wyniki badań
 • Wojciech Opioła, Historyczna tożsamość pogranicza. Badanie politycznych funkcji pomników w województwie opolskim

Przeglądy

 • Anna Rajchel, Informacja o projekcie „Praca łączy pokolenia” i jego wpływie na ograniczenie wykluczenia społecznego w województwie opolskim
 • Dariusz Rajchel, Informacja o badaniach nad migracjami edukacyjnymi wśród studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
 • Piotr Pałys (rec.), Jiří Friedl, Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949
 • Alicja Dolińska, Konferencja „Wpływ ludności autochtonicznej pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój gospodarczo-społeczny ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego – podsumowanie wyników badań”

In memoriam

 • Róża Bednorz z Wróblów (20 X 1920 – 21 X 2014)
Autorzy / Authors

Bereszyński Zbigniew, Dawidejt–Drobek Ewa, Dolińska Alicja, Drobek Wiesław, Heffner Krystian, Krasnodębska Anna, Kwiatek Aleksander, Opioła Wojciech, Pazder Maria, Pałys Piotr, Rajchel Anna, Rajchel Dariusz, Sabina Kubiciel–Lodzińska, Solga Brygida, Sołdra-Gwiżdż Teresa

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

240